محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید

-اعلام وضعیت فاکتور حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از ثبت فاکتور صورت می پذیرد.

-ارسال کالا بعد از اعلام وضیعت فاکتور صورت می پذیرد.

-ارسال کالا در روزهای پنجشنبه به روز شنبه و در روزهای ما قبل تعطیلات رسمی، به اولین روز کاری بعد از تعطیلات موکول میگردد.

 -وجه تراکنش های ناموفق حداکثر ظرف مدت 72 ساعت توسط بانک بحساب کاربر بازگردانده می شود، متذکر می شود که سایت در قبال عدم بازگشت وجوه تراکنش های ناموفق هیچگونه مسئولیتی ندارد.

اما طبعا سایت در قبال پرداخت های موفق بانکی در صورت ارائه کد پیگیری توسط بانک به کاربر، مسئول بوده و در صورت بروز مشکل در چنین مواردی، هم از طریق ایمیل و هم از طریق تلفن با کاربر تماس حاصل و نسبت به رفع مشکل اقدام می نماید.